Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Ernest Meštrović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: kemijska kristalografija, kemija čvrstog stanja organskih i anorganskih materijala, kristalni rast i kristalni habitus, farmaceutsko čvrsto stanje, polimorfne i amorfne forme ljekovitih tvari i drugih spojeva, korelacija struktura, svojstava uz primjenu strukturnih, spektroskopskih i termičkih parametara, primjena sinkrontonskog zračenja u istraživanju strukture i svojstva materijala, analitička kemija i analiza tragova (ICP)