Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti


Nives Galić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Strossmayerov trg 14/I
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 4819 283
E-mail adresa: