Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Zlatko Liber

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Marulićev trg 9a/II
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 00 385 (0)1 4843 850
E-mail adresa: