Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Darija Gabrić-Bagarić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sarajevo
- 1978.
Doktor znanosti

 
Filozofski fakultet
Sarajevo
- 1973.
Magistar znanosti

 
Filozofski fakultet
Sarajevo
- 1971.