Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Darija Gabrić-Bagarić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Suvremeni Hrvatski književni jezik

hrvatska jezičnopoviijesna istraživanja

Kritičko izdanje Mikaljina "Blaga"

Kritičko izdanje Mikaljina "Blaga jezika slovinskoga"

Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima