Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Darija Gabrić-Bagarić - Projekti

Natrag na pregled projekata

hrvatska jezičnopoviijesna istraživanja
Šifra projekta: 6-03-053
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Hrvatska jezičnopovijesna istraživanja po svojem su osnovnom obilježju dugoročnoga tipa. U njihovu se okviru radi: 1. na izučavanju svih jezičnih razina (grafijsko-ortografske, fonološke, morfološke, sintaktičke, leksičke i stilističke) tekstova hrvatske pismenosti u najširem smislu, od prvih pisanih spomenika do kraja 19. st. radi uočavanja razvojnih tendencija u pojedinim dijalektima i u oblikovanju hrvatskoga književnog jezika; 2. na izradi povijesne gramatike hrvatskoga književnog jezika; 3. na kritičkom izdavanju starih tekstova svih triju pisama (latinice, glagoljice, ćirilice - bosančice); 4. na proučavanju povijesti hrvatskog jezikoslovlja, tj. obrađivanju dosad poznatih i nepoznatih objavljenih i rukopisnih rječnika, gramatika, pravopisa i školskih udžbenika radi određivanja mjesta hrvatskog jezikoslovlja u europskom kontekstu i njegova značenja u oblikovanju hrvatske jezične svijesti i time hrvatskoga nacionalnog bića; 5. na proučavanju etimologija i na semantičkim opisima pojedinih leksema i leksikoloških klasa u cilju cjelovitog opisa hrvatskoga književnog jezika i sagledavanja njegova funkcioniranja.

Voditelj projekta: Dragica Malić
Ustanova: Hrvatski filološki institut, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991 - 31.12.1993
Opis projekta na stranicama financijera