Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Darija Gabrić-Bagarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: jezična povijest, povijest leksikografije