Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Kristian Sabo

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Trg Ljudevita Gaja 6
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031/224-802
E-mail adresa: