Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Kristian Sabo - Biografija

Rođen 23. 11. 1975., Kula, Vojvodina

Linkovi:
http://www.mathos.hr/osoblje/1_sab.html