Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Kristian Sabo - Članstva

Natrag na pregled članstava

Udruga matematičara Osijek
www.mathos.hr/ums/

član