Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Kristian Sabo - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


tajnik Udruge matematičara Osijek
Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku