Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Kristian Sabo - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Odjel za matematiku
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
1994. - 1999.
Profesor matematike