Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Kristian Sabo - Projekti

Natrag na pregled projekata

Procjena parametara u matematičkim modelima
Šifra projekta: 0235001
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
-

Voditelj projekta: Rudolf Scitovski
E-mail adresa:

Ustanova: Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek
Opis projekta na stranicama financijera