Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Sanda Rašić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2002
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1997
Magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1992
diplomirani ekonomist