Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josip Mesarić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1996
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1986
magistar društvenih znanosti

 
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1978
dipl.ing.