Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Goran Igor Vinko Klobučar

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Rooseveltov trg 6
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 (0)1 48 777 41
E-mail adresa: