Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Miroslav Mikota

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Grafička tehnologija
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: