Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Miroslav Mikota - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša