Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Lidija Tadić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Drinska 16a
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031/540-086
E-mail adresa: