Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Goran Šimić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Abnormal polysialylation in spinal muscular atrophy: Clues for possible new role of survival motor neuron protein

Neuromuskularne bolesti u djece

'Tau i proteini filamenata i sintetaza dušičnog monoksida kao pokazatelji vulnerabilnosti neurona u Alzheimerovoj bolesti

Reaktivacija fetalne plastičnosti u Alzheimerovoj bolesti

Uloga membranskih lipida u moždanom razvitku, starenju i neurodegeneraciji

Fosforilacija tau proteina u razvitku i Alzheimerovoj bolesti

Ostalo

Izvaninstitucijska skrb za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti