Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija


Vjekoslav Jerolimov - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1969.
doktor stomatologije