Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ksenija Zahradka - Projekti

Natrag na pregled projekata

Regulacija rekombinacije i rekombinacijskog popravka
Šifra projekta: 00981002
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Program rada i rezultati na temi: Proveli smo genetičku analizu rekombinogenosti profaga lambda u bakterijama Escherichia coli ozračenim UV svjetlom. Cilj nam je bio na genetičkoj i molekularnoj razini karakterizirati proces koji se događa u ozračenim bakterijama, a koji onesposobljava profag za mjesno-specifičnu rekombinaciju (s bakterijskim kromosomom) te za homolognu rekombinaciju (s inficirajućim fagom). Pronašli smo (i) da je za opisani proces odgovorna helikazna aktivnost enzima RecBCD, (ii) da u procesu sudjeluju i produkti gena ruvA, ruvB, ruvC i recG, (iii) da profag koji gubi sposobnost za rekombinaciju ostaje transkripcijski aktivan, i (iv) da je proces inhibicije rekombinacije ograničen na ozračeni bakterijski kromosom, a ne događa se u ozračenoj citoplazmi. Također proučavamo ulogu gena ruvA, ruvB i ruvC u regulaciji stanične diobe kod bakterije E. coli. Produkti ovih gena, tj. proteini RuvA, RuvB i RuvC, tvore enzimski kompleks (rezolvasom) koji prevodi rekombinacijske međuprodukte (Hollidayeve strukture) u zrele rekombinantne molekule DNA. Kombiniranom upotrebom fazno-kontrastne i fluorescencijske mikroskopije pokazali smo da mutacije u genima ruvA, ruvB i ruvC izazivaju poremećaje u segregaciji kromosoma i staničnoj diobi tijekom eksponencijalnog rasta bakterija. Spomenuti poremećaji bili su posebno izraženi kod mutanata recBC sbcBC ruv, gdje su do 50 % populacije činile filamentozne stanice s nesegregiranim kromosomima. Uvođenje dodatne mutacije u genu recA dovelo je do značajnog poboljšanja segregacije kromosoma i stanične diobe. Isti učinak dobiven je pojačanom ekspresijom gena rusA čiji produkt sudjeluje u alternativnom putu rezolucije rekombinacijskih međuprodukata. Na temelju dobivenih rezultata zaključili smo da poremećaji u odjeljivanju kromosoma i staničnoj diobi ruv mutanata nastaju kao posljedica abortivnog rekombinacijskog popravka DNA, u čijem početnom stadiju sudjeluje protein RecA. Također pretpostavljamo da neodjeljeni kromosomi u mutantima ruvA, ruvB i ruvC predstavljaju zapreku za proces stanične diobe.

Voditelj projekta: Mirjana Petranović
E-mail adresa:

Ustanova: Institut "Ruđer Bošković"
Trajanje: 1996 - 2001
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera
Opis projekta na stranicama ustanove