Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Lovorka Barać Lauc - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: molekularna antropologija, genetika