Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Milan Kljajin - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Elementi strojeva 1
Upoznavanje i podjela elemenata strojeva. Analiza dinamičke izdržljivosti pri projektiranju i dimenzioniranju strojnih dijelova. Kriteriji sigurnosti. Normizacija i tolerancije. Oblikovanje rastavljivih i nerastavljivih sklopnih spojeva, kao i elemenata spajanja. Cijevni vodovi, elementi spajanja i regulacije protoka medija.

Elementi strojeva 2
Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja (zupčanički prijenos, remenski prijenos, tarni prijenos, lančani prijenos, pužni prijenos i sl.).