Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Milan Kljajin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: razvoj proizvoda, konstruiranje/design, eco-design, recikliranje EE-proizvoda