Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Sanja Kapitanović

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bjenička cesta 54
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/ 456 1108
E-mail adresa: