Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Juro Zečević-Božić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien
Universität Wien
Beč
Austrija
1984. - 1989.
Doktor teologije

 
Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien
Universität Wien
Beč
Austrija
1981. - 1984.
Magistar teologije

 
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
1976. - 1979.
Tri godine teologije

 
Srednja škola

Interdijecezanska srednja škola za spremanje svećenika; Gimnazija "Ljudevit Gaj" u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
1972. - 1976.
Maturu i sve srednjoškolske ispite položio dva puta: na Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika a potom i na gimnaziji "Ljudevit Gaj" u Zagrebu.

 
Osnovna škola

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Drenovci
Hrvatska
1965. - 1972.
Završena osmogodišnja škola, prvo polugodište prvog razreda u Gornjem Zoviku u BiH, a sve ostale razrede u Drenovcima.