Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Juro Zečević-Božić - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Priznanje za naročiti doprinos promicanju pravednosti, mira, jedinstva i vjerske slobode
2007