Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Juro Zečević-Božić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: konfesiologija, povijest ekumenskog pokreta, modeli međucrkvenog jedinstva

Ekspertiza: teologija eklezijalnog jedinstva i zajedništva