Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Gordan Lauc - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član
Nacionalno vijeće za znanost
2009 - 2013

Predstavnik Hrvatske
Međunarodna organizacija za glikokonjugate
2007 - present

član
Područno znanstveno vijeće za prirodne znanosti
2005 - 2009

Zamjenik predsjednika Odbora za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO
Hrvatska agencija za hranu
2005 - 2008

Prodekan za znanost
Medicinski fakultet Osijek
2001 - 2005

Član upravnog vijeća
Klinička bolnica Osijek
2000 - 2002

Tajnik
Hrvatsko biokemijsko društvo
1996 - 2001