Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Gordan Lauc - Projekti

Natrag na pregled projekata

Funkcionalna glikomika bioloških procesa
Šifra projekta: 0061194
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Glikozilacija je najsloženija posttranslacijska modifikacija čiji se razvoj povezuje s pojavom višestaničnog života. Gotovo su svi proteini koji su se razvili nakon pojave višestaničnih organizama glikozilirani, a njihovi glikani predstavljaju značajan dio ukupne strukture. Nažalost zbog velike složenosti glikanskih struktura, o njima znamo puno manje nego o proteinima ili DNA. Glikoproteini, koji čine gotovo dvije trećine svih proteina, u interakcije s drugim molekulama stupaju kao jedinstvene strukture, pa metabolički put kojim je pojedini dio molekule sintetiziran više nije bitan. Stoga je upitno je u kojoj mjeri možemo razumjeti funkciju tih molekula zanemarimo li njihov šećerni dio. Glikani u velikom broju molekula osim strukturne imaju i regulatornu ulogu te moduliraju mnoge biološke procese (staničnu adheziju, aktivaciju, proliferaciju, diferencijaciju, apoptozu). U brojnim bolestima pokazane su specifične promjene glikozilacije, no u većini slučajeva nije poznato jesu li te promjene samo odraz promijenjenog staničnog metabolizma, ili neke od njih imaju ulogu i u etiologiji tih bolesti. Zadaća predloženog programa je ispitati promjene glikozilacije proteina i lipida, aktivnost i ekspresiju njihovih receptora – lektina, te ekspresiju gena odgovornih za sintezu glikana u više različitih fizioloških i patofizioloških procesa (imuni odgovor, biokemijski odgovor na promjene u okolini, stresom i bolesti povezane sa stresom, neuroregeneracija) te pokušati utvrditi u kojoj mjeri navedene promjene utječu na pojavu ili tijek tih procesa. Za određene ključne glikoziltransferaze bit će ispitana i učestalost genskih polimorfizama u populaciji, te ispitana korelacija tih polimorfizama s pojavom i razvojem bolesti. Podaci objavljeni u literaturi i naši preliminarni rezultati upućuju na činjenicu da promjene glikozilacije i glikozilacijskog potencijala značajno utječu na pojavu i tijek mnogih bolesti, pa očekujemo da će rezultati predloženih istraživanja identificirati potencijalne ciljeve za razvoj novih terapija i/ili dijagnostičkih postupaka. Glikobiologija je jedno od rijetkih znanstvenih područja gdje u Hrvatskoj postoje međunarodno prepoznati centri izvrsnosti, pa je za očekivati je da će ostvareni rezultati značajno pridonijeti spoznajama o ulozi glikozilacije u biološkim procesima te omogućiti aktivno uključivanje naših znanstvenika u Europski istraživački prostor.

Voditelj projekta: Gordan Lauc
E-mail adresa:

Ustanova: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
Trajanje: 01.01.2007. - 31.12.2011
Opis projekta na stranicama financijera