Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Damir Medak - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Programsko inženjerstvo u geomatici
Ime glavnog predavača: Medak Damir (202890)
Školska godina OD/DO: 2004/2005

URL: http://www.geof.hr/~dmedak/hr/piug2003a.pdf