Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Damir Medak - Zaposlenja

Geodetski fakultet, Zagreb
Laboratorij / Grupa: Zavod za višu geodeziju
Trajanje: 1993 - 1997
 
Funkcija: pročelnik Katedre za geoinformatiku
Naziv radnog mjesta: redoviti profesor
Područje rada: geoinformatika
Trajanje: 12.2006 - sada
Odgovornosti: prodekan za nastavu i studente

 
Funkcija: pročelnik Zavoda za geomatiku
Naziv radnog mjesta: izvanredni profesor
Trajanje: 09.2003 - 12.2006
Opis posla: pročelnik Zavoda
 
Funkcija: asistent
Trajanje: 03.1999 - 12.1999
Opis posla: u Zavodu za višu geodeziju
 
Funkcija: docent
Trajanje: 09.2000 - 09.2003
Opis posla: u Zavodu za višu geodeziju
 
Funkcija: viši asistent
Trajanje: 12.1999 - 09.2000
Opis posla: u Zavodu za višu geodeziju
 
Funkcija: znanstveni novak
Trajanje: 07.1993 - 07.1997

 

Ustanove u kojima je znanstvenik zaposlen