Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Damir Medak - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Primjena suvremenih geodetskih metoda u geodinamičkim istraživanjima u Republici Hrvatskoj. Formalni modeli prostornih i vremenskih informacijskih sustava.
Objektno-orijentirano programiranje u geoinformatici.
prostorno-vremenske baze podataka i geoinformacijski sustavi. Hidrografska izmjera i vizualizacija.