Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ksenija Juretić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Poslovni engleski jezik