Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ksenija Juretić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Globalni menedžment, poduzetnički menedžment, projektni menedžment