Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dragutin Kadojić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Osijek
Ulica:Josipa Huttlera 4
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: