Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nadan Rustemović

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Zagreb
Ulica:Šalata
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/23 88 273
E-mail adresa: