Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nevenka Čavlek - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1997
Doktor društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Fakultet za vanjsku trgovinu
Sveučilište u Zagrebu
Diplomirani ekonomist

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Magistar društvenih znanosti na smjeru ekonomije