Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nevenka Čavlek - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Management turističkih agencija
Management turoperatora
Ekonomika turizma
Management turističkog posredovanja
Poslijediplomska nastava

Multinacionalni aspekti međunarodnog turizma