Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nevenka Čavlek - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Međunarodni turizam, svi aspekti utjecaja turoperatorskih koncerna na svjetska turistička kretanja.