Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Krešimir Rotim - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996.
Magistar znanosti, polje: neurobilogija

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1991.
Doktor medicine

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1989.
Doktor znanosti