Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Željko Mikulec - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Eko janje

Primjena enzima u hranidbi peradi

Učinak nutraceutika na zdravlje i proizvodnost farmskih životinja

Sezonalnost pripusta i janjenja ovaca u Hrvatskoj