Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marin Golub - Biografija

Rođen u Varaždinu 1968. godine.

Linkovi:
http://www.zemris.fer.hr/~golub/biography.html