Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marin Golub - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1996. - 2001.
Doktor tehničkih znanosti, područje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1992. - 1996.
Magistar tehničkih znanosti, područje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1992.
Diplomirani inženjer elektrotehnike