Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Marinko Škare

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: