Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Davor Pećnjak

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 54
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 6111-996/124
E-mail adresa: