Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ida Raffaelli - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Kognitivna lingvistika, semantika