Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivan Vitez - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: • Fizička metalurgija
• Ispitivanje materijala
• Metalni materijali
• Standardizacija