Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Danko Basch - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Osnove digitalnih računala
Kolegij na FER-u.

Računala 1
Kolegij na FER-u.

Modeliranje i simuliranje
Kolegij na FER-u.

Poslijediplomska nastava

Modeliranje i simuliranje na računalima
Kolegij na FER-u.